Thông Tin

Tài Khoản thanh toán

Tên Tài Khoản : Công Ty TNHH MTV THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG KIẾN XINH

Số Tài Khoản : 79 2222 78

Ngân Hàng : Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu ( ACB) – Chi Nhánh: Gia Lai