Tạp chí nhà đẹp

Nhà đẹp cấp 4 ở nông thôn 110m2 với kinh phí 550 triệu

Thông tin về mẫu nhà đẹp cấp 4 nông thôn

  • Địa điểm xây dựng: Tỉnh Hà Nam
  • Chủ đầu tư: Mr. Tuấn Anh
  • Diện tích đất: 10x20m
  • Diện tích nhà: 7x15m
  • Tổng diện tích xây dựng: 110m2
  • Tổng giá trị khái toán: 450-550 triệu

Nhà đẹp cấp 4, nhà đẹp cấp 4 nông thôn

Nhà đẹp cấp 4 nông thôn NDNC430

Nhà đẹp cấp 4 nông thôn NDNC430

Phối cảnh mặt tiền của nhà cấp 4 nông thôn để các bạn có thể tham khảo, phần cửa đi chính bạn có thể sử dụng cửa đi bằng gỗ tự nhiên để đảm bảo và phần cửa sổ có thể sử dụng cửa nhôm kính hoặc cửa gỗ kính và bên trong làm song sắt bằng sắt hộp màu trắng.

Mẫu nhà cấp 4 mái thái đẹp NDNC430

Mẫu nhà cấp 4 mái thái đẹp NDNC430

Phối cảnh tổng thể mẫu nhà đẹp cấp 4 nông thôn để các bạn cso thể thấy được tổng thể của cả căn nhà.

Mặt bằng bố trí nội thất nhà cấp 4 mái thái đẹp NDNC430

Mặt bằng bố trí nội thất nhà cấp 4 mái thái đẹp NDNC430

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.