Thi Công

Quy trình nghiệm thu công việc xây dựng chuẩn xác, tóm gọn nhất

Có thể nói quy trình nghiệm thu công việc xây dựng là công đoạn quan trọng không thể thiếu trong suốt quá trình đầu thi công tới lúc công trình được hoàn thiện. Đây là cơ sở đảm bảo sự an toàn và chất lượng của công trình như nhà thầu đã cam kết với chủ đầu tư. Hiểu được điều đó, các nhà thầu thi công xây dựng và thiết kế như Công ty TNHH MTV Thiết Kế Kiến Trúc và Xây Dựng Kiến Xinh đều đặt ra những quy chuẩn trong quy trình thu nghiệm công việc xây dựng này một cách cẩn thận nhất.

1. Hiểu đúng về quy trình nghiệm thu công việc xây dựng

quy trình nghiệm thu công việc xây dựngQuy trình nghiệm thu công việc xây dựng là kiểm định chất lượng, thu nhận và kiểm tra công trình xây dựng. Đây được hiểu là kiểm tra chất lượng công trình sau khi hoàn thiện để đưa vào sử dụng. Quá trình nghiệm thu được thực hiện bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền, họ sẽ dựa vào bản vẽ và các số đo chất lượng công trình đã được thi công mà từ đó có các quyết định công trình có đủ chất lượng, kỹ thuật để được đưa vào sử dụng hay không. Thông thường quy trình nghiệm thu công việc xây dựng gồm các công tác chủ yếu qua các bước: kiểm tra vật liệu, cấu kiện, thiết bị và tổ chức các bước nghiệm thu.

2. Chi tiết về các bước nghiệm thu công trình

Bước 1: Nghiệm thu công việc trong quá trình xây dựng

– Kiểm tra toàn bộ hệ thống biện pháp bảo đảm an toàn, tình trạng hiện tại của đối tượng nghiệm thu, xác định chất lượng và khối lượng của vật liệu, kết cấu công trình, cấu kiện xây dựng, máy móc thiết bị,…

– Đối chiếu và so sánh giữa thiết kế đã được duyệt, tiêu chuẩn trong xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất với những kết quả sau khi kiểm tra.

– Đánh giá kết quả công việc, chất lượng và lập bản vẽ hoàn công đối với từng công việc xây dựng.

Bước 2: Nghiệm thu khi hoàn thành giai đoạn xây lắp

  Kiểm tra đối tượng nghiệm thu tại hiện trường; đồng thời kiểm tra các biên bản nghiệm thu công việc và cấu kiện có liên quan.

Bước 3: Nghiệm thu hoàn thành công trình hoặc hạng mục công trình

  Kiểm tra hiện trường, tất cả các điều kiện đảm bảo an toàn của công trình.

  Kiểm tra hồ sơ hoàn công có đảm bảo chất lượng hay không.